GINOP-4.1.5-22 - Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

2022.03.24.

GINOP-4.1.5-22

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

A pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:

 • rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 1 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Gazdálkodási formakód:

 • Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
 • Részvénytársaság (GFO 114)
 • Közkereseti társaság (GFO 116)
 • Betéti társaság (GFO 117)
 • Egyéb szövetkezet (GFO 129)
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 • Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575)
 • Nonprofit betéti társaság (GFO 576)
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

75-500 millió Ft

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA

2022. április 20. 9:00 – 2022. május 3. 12:00

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

90%

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK

Támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy e feletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Önállóan támogatható tevékenységek:
A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése:

 • Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.
 • Új épülethatároló szerkezetek, nyílászáró szerkezetek kialakítása / építése nem támogatható

Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése:

 • Támogatott a fa, fém vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

A fűtési, hűtési és használati melegvíz -rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható.

 • Komplett rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni.

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsoló dó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

 • A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében kizárólag az épület elektromos hálózatának olyan felújítása támogatható, ami kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és / vagy fűtésrásegítésre és / vagy hűtésre

 • Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti - és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

 • Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén.
 • Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl. kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló.

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

 • Támogatott a 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
 • A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetre kerülhet elhelyezésre.
 • Napelemes rendszer telepítése esetén a hőszivattyú rendszerek alkalmazására irányuló projektelem megvalósítása kötelező.
 • A háztartási méretű kiserőmű kategóriába tartozó napelemes rendszer támogatása visszwatt védelem kiépítésével lehetséges.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és / vagy hűtésre és / vagy használati melegvíz -termelésre és / vagy fűtésrásegítésre

 • Támogatásban részesíthető rendszertípusok:
  • Földhő-víz hőszivattyús rendszer
  • Levegő-víz hőszivattyús rendszer
 • Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése; a hőszivattyú primer és szekunder oldalának kialakítása, beüzemelése; Geothermal Heat Response test; monitoring rendszer (azaz mérő- és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.
C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 • Kizárólag a „Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése” tevékenység megvalósítása esetén támogatható.
 • Támogatott olyan mozgatható vagy fix kizárólag külső árnyékolók alkalmazása, amelyek a napfény egy részét igény szerint képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne.
 • A szerkezeteket az adott homlokzati oldalon egységes módon szükséges alkalmazni.
PÁLYÁZÁST KIZÁRÓ EGYÉB PÁLYÁZATOK
 • Nem ítélhető meg támogatás azon vállalkozás részére, amely az alábbi kódszámú felhívásokból ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már támogatásban részesült:
  • GINOP-4.1.1-8.4.4-16
  • GINOP-4.1.2-18
  • GINOP-4.1.3-19
  • GINOP-4.1.4-19
 • Nem ítélhető meg támogatás azon vállalkozás részére, amely az alábbi kódszámú felhívásokból ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már támogatásban részesült a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vagy energiahatékonysági beruházásokat érintő tevékenység vonatkozásában
  • GINOP Plusz-1.1.2-21
  • GINOP Plusz-1.2.1-21
  • GINOP-1.2.3-21
Területi korlátozás
 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.
 • A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen (akár több külön helyrajzi számon található ugyanazon telephelyen) található 1 db külön álló épület és / vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat.
  • Közös hő- és / vagy villamos-energetikai rendszer fejlesztése 1 db épületcsoport fejlesztésének tekinthető.
  • Egy megvalósítási helyszínen a közös hő - és / vagy villamos energetikai rendszerrel ellátott épület vagy épületcsoport fejlesztése valósítható meg.
  • Egy megvalósítási helyszínnek az azonos hő- és / vagy villamos-energetikai rendszeren lévő, a cégkivonatba egy címként bejegyzett székhely / fióktelep minősül.
  • Amennyiben a megvalósítási helyszín több épületére is kiterjed a fejlesztés, úgy az egy szintnyi javulást mindegyik épületnek külön-külön teljesítenie kell.
A Felhívás további részleteit itt tudja megtekinteni

Következő lépés

Az Optimum Solar Home System Kft. készséggel áll minden érdeklődő rendelkezésére a projekthez kapcsolódó információval, és segítjük Önt árajánlata aktualizálásában, melyet az alábbi elérhetőségeken tud kérni:

Ajánlatot kérek

+36 30 722 7876
sales@optimumsolar.hu