VINOP-1.2.1-21 - Mikro-, kis-, és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

2021.10.18.

VINOP-1.2.1-21

A MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területénszékhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Az alábbi TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházások nem támogathatok.

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 2. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. m) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 3. Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a www.vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 4. Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben).
 5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
 6. Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és a kötelezően megvalósítandó tevékenység.

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK
 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16. (rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft)
 2. benyújtási szakasz: 2021.június 15-30. (rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft)
 3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30-október 15. (rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft)
 4. benyújtási szakasz:benyújtási szakasz: 2022.február 1-15 (rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft)
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS

Feltételesen visszatérítendő állami támogatás:
Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Önerő: Vállalkozók a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet (min. 30% mértékben).

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM

Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A FELHÍVÁS TERVEZETE ITT ÉRHETŐ EL:
www.palyazat.gov.hu
KÖVETKEZŐ LÉPÉS:

Az Optimum Solar Home System Kft. készséggel áll minden érdeklődő rendelkezésére a projekthez kapcsolódó információval, és díjmentesen elkészíti a beruházáshoz szükséges erőforrások kalkulációját, továbbá szintén segítjük Önt árajánlata aktualizálásban, melyet az alábbi elérhetőségeken tud kérni:

+36 30 722 7876
sales@optimumsolar.hu

Ajánlatot kérek