GINOP-4.1.4-19 - Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

2021.03.19.

GINOP-4.1.4-19

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

A pályázat célja:

Hozzájárulni az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához – vissza nem térítendő támogatás formájában.

A támogatást igénylő a GINOP-4.1.4-19 jelű felhívásra telephelyenként, illetve fióktelepenként nyújthat be 1-1 támogatási kérelmet, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat. Ugyanazon megvalósítási helyszínre egy támogatási kérelem nyújtható be.

Igényelhető támogatás: 1,6-100 millió Ft

Előleg: vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő összeg, maximum 25 millió Ft

Támogatási intenzitás: 55%
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2021. június 30. 10:00 óráig lehetséges.

A támogatási kérelmeket szakaszosan lehet benyújtani:

 • az 5. szakasz beadási határideje: 2021. március 23 10.00 órától – április 06. 10.00 óráig
 • a 6. szakasz beadási határideje: 2021. június. 15 10.00 órától – június 30. 10.00 óráig
Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható a 8 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás.

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 • napelem
 • napkollektor
 • hőszivattyú rendszerek
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • hőszigetelés
 • nyílászárók cseréje
 • árnyékoló szerkezetek beépítése (nyári hővédelem)
 • fűtés-, hűtés korszerűsítés
 • használati melegvíz rendszerek korszerűsítése
Támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis-, és középvállalatok (249 főig), abban az esetben, ha:

 • rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;
 • legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a statisztikai állományi létszám legalább 1 fő volt
 • kettős könyvitelt folytat
 • Kft, Rt, Bt, és az SZJA hatálya alá tartozó Egyéni cég vagy Egyéni vállalkozó.
Nem támogatható tevékenységek:

A fent felsoroltakon kívül más tevékenyég nem támogatható, különös tekintettel:

 • nem nyújtható be támogatási kérelem épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
 • nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése;
 • távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható;
 • a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében nem támogatható az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához
 • nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik
 • nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz
Nem igényelhetnek támogatást:

A fent felsoroltakon kívül más tevékenyég nem támogatható, különös tekintettel:

 • a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje negatív volt, vagy a törzstőke alá ment;
 • NAV által indított végrehajtási eljárás van folyamatban;
 • napelemes fejlesztésre már igényelt támogatást korábban (a mostani pályázatban érintett épületre);
 • mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások (árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik);
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
 • magánszemélyek
A projekt területi korlátozása:

Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
(Azaz a budapesti és Pest megyei beruházások)

Fajlagos költségek:
 • napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;
 • napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 158.000Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében;
 • szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 Ft/kW értéket;
 • hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a
  • földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286.000 Ft/kW értéket
  • levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 213.000 Ft/kW értéket.
Egyéb elvárások:
 • az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. (DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás. Továbbá ez a feltétel nem vonatkozik, aki csak napelemes rendszer telepítésére pályázik)
 • egy pályázó 1 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat (A közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db épületcsoport fejlesztésének tekinthető) Több épületre kiterjedő fejlesztés esetén a legalább két szintnyi javulást mindegyik épületnek külön-külön teljesítenie kell.
 • támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető
 • az igényelt, vissza nem térítendő támogatás nem haladhatja meg a 2019-es árbevételt
 • a fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

További pályázattal kapcsolatos információk

Következő lépés

Az Optimum Solar Home System Kft. készséggel áll minden érdeklődő rendelkezésére a projekthez kapcsolódó információval, és díjmentesen elkészíti a beruházáshoz szükséges erőforrások kalkulációját, továbbá szintén segítjük Önt árajánlata aktualizálásban, melyet az alábbi elérhetőségeken tud kérni:

Ajánlatot kérek

+36 30 722 7876
sales@optimumsolar.hu